تیم های برگزیده

در پایان این رویداد و پس از ارائه طرح ها، بررسی و اعلام نتیجه داوران تیم در بخش استارتاپ طرح های زیر به ترتیب به مقام های اول تا پنجم…

> ادامه مطلب

تیم های پذیرش شده

تیم های پذیرش شده بخش استارت آپ برای ارائه حضوری به شرح زیر میباشد: تیم Chitec electeronic با طرح واکر خودکشنده توربوشارت با طرح ژنراتورمغناطیسی دائم دورپایین تیم مهندسی رباتیک…

> ادامه مطلب

جوایز رویداد

جوایز دومین رویداد ملی فن آفرینی برق که طی دو روز 5-4 اردیبهشت ماه برگذار میگردد جوایز در بخش استارت آپ تیم اول: 25 میلیون ریالتیم دوم: 20 میلیون ریالتیم…

> ادامه مطلب