جوایز رویداد

جوایز دومین رویداد ملی فن آفرینی برق که طی دو روز 5-4 اردیبهشت ماه برگذار میگردد

جوایز در بخش استارت آپ

تیم اول: 25 میلیون ریال
تیم دوم: 20 میلیون ریال
تیم سوم: 15 میلیون ریال
تیم چهارم: 10 میلیون ریال
تیم پنجم: 5 میلیون ریال

علاوه بر جوایز نقدی، طرح های برگزیده این فرصت را خواهد داشت تا از حمایت های مادی و معنوی که توسط حامیان و سرمایه گذاران حاضر این رویداد در جهت تجاری سازی و ورود به بازار به عمل می آید بهرمند شوند

مرکز تک

در بخش حل مسئله (چالش ها)

طرح های برگزیده و منتخب بخش چالش ها ضمن بهره مندی از جوایز نقدی، فرصت ویژه انعقاد قرارداد تجاری با صاحبان چالش ها خواهند داشت

رویداد_فن_آفرینی

قابل ذکر است به تمامی شرکت کنندگان دراین رویداد از طرف دانشکده فنی شهید منتظری گواهی نامه حضور اعطا خواهد گردید